Tensenfamilie

 

 

Website van en voor de Familie Tensen

Website from and for the Tensen Family

 

De naam Tensen

The name Tensen

Iedereen met de achternaam Tensen is familie van elkaar. Er is n.l. slechts één oorsprong, bestaande uit de naam van een​​ soort logement in de 17e. eeuw in het dorp Andijk. Het logement heette “De Vlaamsche Tent” en een van de bewoners werd Jan Tent genoemd. Zijn kinderen kregen de toevoeging Tent achter hun achternaam en hun kinderen (dus Jan’s kleinkinderen) werden “Tentsz”​​ (zoon) of Tentsdr (dochter) genoemd. In de volgende generatie is deze naam verbasterd tot Tensen.

Dit betekent dat de voorouders van alle leden van de familie Tensen afkomstig zijn uit Andijk (regio West-Friesland in Noord-Holland), waar ook nu nog vele Tensens wonen.

De naam bestaat ook in Denemarken en Noorwegen maar deze heeft een andere oorsprong.

Everyone with the surname Tensen is each others family. The reason is that there is only one source, being the name of a kind of inn in the village Andijk in​​ The Netherlands. The inn was called “The Flemish Tent” and one of the tenants was called “Jan (John) Tent”. His children got the addition Tent behind their surname and their children (Jan’s grandchildren) were called Tentsz (son) or Tentsdr (daughter). In​​ the next generation this name was corrupted to Tensen.

This means that the ancestors of all members of the Tensen family are originating from Andijk (in the region West-Friesland in the province of North Holland), where also now many Tensens are still living.

The name also exists in Denmark and Norway but this has a different origin.

 

De Tensen familie

The Tensen Family

Vrijwel al onze voorouders waren veehouder of landbouwer, de laatste generaties vaak bloembollenkweker.

Toen in 18e​​ en 19e​​ eeuw in​​ het waterrijke Holland tal van meren werden drooggemalen, verhuisden vele Tensens vanuit Andijk naar de nieuwe polders, waar betere mogelijkheden bestonden om het boerenbedrijf uit te breiden. In en rondom deze polders zijn de concentraties van familieleden nog steeds merkbaar. Ook is een groot aantal familieleden geëmigreerd naar het buitenland, vooral naar Canada en de Verenigde Staten.

De snelle maatschappelijke veranderingen na de Tweede Wereldoorlog heeft ook de Tensens niet onberoerd gelaten en de huidige generaties tonen een grote verscheidenheid van beroepen.

Almost all our ancestors were farmers (livestock owners or agriculturists), the most recent generations often bulb grower.

When in the 18th​​ and the 19th​​ century several lakes in the watery Holland were drained, many Tensens moved to the newly created polders where there were better opportunities to expand the farm. In and around these polders the concentrations of family members are still noticeable. Besides this, a large number of family members​​ have emigrated to other countries, mainly Canada and the United States.

The fast social changes after the Second World War did not leave the Tensens unperturbed and the current generations show a great variety of professions.

 

Stamboom van de​​ familie Tensen

Family tree of the Tensen Family

Wij zijn bezig om de complete stamboom van de familie Tensen samen te stellen. De huidige versie omvat al meer dan 2000 familieleden en gaat terug tot de 17e​​ eeuw toen de naam Tensen is ontstaan.

We are​​ working on the complete genealogy of the Tensen Family. The current version contains already over 2,000 family members and dates back to the 17th​​ century when the name Tensen came into being.

 

 

Historische foto’s van Andijk

Historical pictures of​​ Andijk

Familiewapen, ontworpen in 1953

Family arm, designed in 1953