Website​​ van en voor​​ de​​ Tensen Familie

 

De​​ naam​​ Tensen

Alle personen met de familienaam Tensen zijn aan elkaar gerelateerd door familiebanden. De reden is dat er slechts één bron is van de naam. Deze bron is een soort woning (ook wel een bouwkeet genoemd) met de naam “De Vlaamsche Tent” in het dorp Andijk in de regio West-Friesland. De naam van dit huis​​ is​​ waarschijnlijk ontstaan​​ omdat de​​ eerste eigenaar Vlamings​​ heette.​​ Een andere bron​​ zegt​​ dat​​ de naam is ontstaan toen​​ seizoenarbeiders uit Vlaanderen​​ er in​​ woonden​​ die​​ werkten aan herstel van de dijken na de grote springvloed van 1675 die het hele gebied onder water had gezet.

De hoofdbewoner van de Vlaamsche Tent was Jan Sijmensz (een zoon van Sijmen Cornelisz – de “z” betekent zoon). Deze wijze van naamgeving leidde ertoe dat veel mensen dezelfde naam hadden, wat tot verwarring kon leiden. Daarom hadden vele mensen ook een bijnaam; Jan Sijmensz werd “Jan van de Tent” of “Jan Tent” genoemd. Zijn kinderen werden Tentsz of Tents(dochter) genoemd. In de navolgende generaties is dit verbasterd tot Tensen.

Dit betekent​​ dat de voorouders van alle Tensens hun oorsprong hebben in Andijk, waar ook nu nog vele Tensens wonen. In de 16e en 17e eeuw heette het dorp “Aandick”; beide plaatsnamen geven aan dat Andijk aan de dijk van de vroegere Zuiderzee ligt. In het verleden woonden er slechts enkele honderden mensen tegenover thans rond 6.800. Andijk behoorde aanvankelijk tot de dorpen Grootebroek en Bovenkarspel maar werd in 1812​​ een zelfstandige gemeente. In 2011 is Andijk toegevoegd aan de fusiegemeente Medemblik.

De naam​​ Tensen komt ook voor in enkele Scandinavische landen, voornamelijk Denemarken en Noorwegen, waar hij een andere oorsprong heeft, waarschijnlijk omdat “Ten” daar een voornaam was en “Tensen” de zoon van Ten betekende.

 

De​​ Tensen Familie

Bijna al onze vroege voorouders in​​ Nederland waren boeren, zowel veehouders als landbouwers. Latere generaties voegden hier tuinbouw aan toe, waaronder het telen van tulpen en andere bolgewassen.​​ 

De snelle sociale en technologische veranderingen in de 20e​​ eeuw hebben geleid tot een grote verscheidenheid van beroepen, ook voor de leden van de Tensen familie.

Toen in de 18e​​ en 19e​​ eeuw​​ een aantal​​ meren in het waterrijke Nederland werd drooggemalen, verhuisden vele Tensens van Andijk naar de nieuwe polders waar zij betere voorwaarden en meer ruimte vonden voor hun boerenbestaan. In en rondom deze polders bestaan nog steeds concentraties van Tensens. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste Tensens van Andijk uitgezwermd over Nederland en vele andere landen, vooral Canada en de Verenigde Staten.

 

Samenstelling van de stamboom

Ik​​ werk aan het voltooien van de complete stamboom van de Tensen familie. Uiteraard loopt dit altijd achter bij de werkelijke situatie, omdat ik niet altijd alle informatie krijg over de laatste ontwikkelingen. The huidige versie van de stamboom omvat bijna 3.000 familieleden en gaat terug tot het eind van de 16e​​ eeuw.

De gegevens van deze genealogie zijn verzameld door enkele personen sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw. Een groot deel van het werk is verricht door mijn achter-oom Willem Tensen (1871 – 1969). Daarna heeft mijn neef Klaas (geboren in 1934) veel gegevens toegevoegd en verwerkt in een elektronisch systeem.​​ Enkele jaren geleden heeft hij zijn complete documentatie aan mij overgedragen zodat ik het werk kan voortzetten. Ik word daarbij geholpen door Theo Mensch, een oude schoolvriend van de middelbare school.

 

Informatie​​ van en voor de stamboom

U kunt specifiek informatie vragen, bijvoorbeeld over uw eigen​​ afstamming, of een kopie vragen van de volledige stamboom in de huidige staat van ontwikkeling. Deze informatie krijgt u gratis per email.

Anderzijds zou ik het op prijs stellen als u enige informatie zou kunnen geven bijvoorbeeld over ontbrekende, foute of incomplete gegevens van u of uw naaste familieleden.

Alle leden van de familie hebben het recht om niet in de stamboom vermeld te worden vanwege privacy redenen.​​ 

 

Uw​​ contact persoon

 ​​ ​​​​ 

 

Dirk Klaas (Dick) Tensen

e-mail:

d.tensen@kpnmail.nl

Dr. P. Cuyperslaan 4

telefoon

023 5284643

2101VC Heemstede

mobiel

06 53674736

 

Enkele foto’s van Andijk uit de jaren​​ 1900 tot​​ 1920